• Aktivity a krúžky

    1. Pravidelné návštevy Mestskej knižnica
    2. Divadlá, výchovné koncerty
    3. Živé zvieratá v MŠ – vodné, lesné, poľné
    4. Motýlia záhrada – liahnutie motýľov a ich vypustenie do voľnej prírody
    5. Športové kurzy podľa záujmu rodičov
    6. Oboznamovanie s cudzím jazykom AJ,NJ
    7. Olympiáda MŠ
    8. Účasť na výtvarných výstavách a kultúrnych podujatiach
    9. Exkurzie po Bratislave a do okolia – farma, chovná stanica
    10. Keramika v MŠ