• Ak Vaše dieťa nastupuje do materskej školy je dôležité:

     • pripravovať ho na novú situáciu, rozprávať sa s ním o možnostiach, ktoré mu táto zmena prinesie a v každom prípade ho pozitívne motivovať k jej zvládnutiu pripraviť ho na emocionálne zvládnutie odlúčenia od matky, s pani učiteľkou si od prvého dňa nástupu dieťaťa môžete dohodnúť postupnú adaptáciu podľa individuálnych potrieb dieťaťa;
     • odporúčame ráno pri odovzdávaní dieťaťa pani učiteľke, čo najviac skrátiť chvíľku lúčenia;
    • dieťa naučiť primerane jeho veku hygienickým návykom vrátane používania toalety a toaletného papiera, obsluhe pákovej vodovodnej batérie, používaniu tekutého toaletného mydla a veku primeranej sebaobsluhe pri prezúvaní a prezliekaní;
    • pani učiteľky pri sebaobslužných činnostiach deťom pomáhajú;
    • pred príchodom do materskej školy musí mať dieťa vypestovaný návyk používať toaletu a nepoužívať plienku.
    • učiť dieťa stolovať, jesť lyžicou, piť z pohára;
    • pre dieťa je potrebné priniesť prezuvky s plnou resp. pevnou pätou, pyžamo na popoludňajší odpočinok, gumovú plachtičku, prípadne obľúbenú hračku, s ktorou chodí do postieľky, kópiu preukazu zdravotnej poisťovne;
    • v skrinke nechať náhradné spodné prádlo a náhradné pohodlné vrchné oblečenie;
    • všetky osobné veci je potrebné označiť menom prípadne iniciálkami dieťaťa;
    • ak si dieťa prinesie do materskej školy vlastnú hračku so súhlasom pani učiteľky, pani učiteľka nenesie zodpovednosť za jej prípadné poškodenie alebo stratu, aj keď k hre s ňou zaujme rovnaký postoj, ako k hre s ostatnými hračkami, pričom má na zreteli hlavne bezpečnosť všetkých detí.

     

    Návliečky na ležadlá, obliečky na paplóniky a ich pravidelnú výmenu v cykloch stanovených hygienou, zabezpečuje materská škola.