• Žiakom našich materských škôl a základnej školy môžete pomôcť poukázaním 2% (3%) na tieto občianske združenia.
     Občianske združenie Amálka - základná škola, materská škola Šuňavcova
     Občianske združenie Slniečko - materská škola Pionierska
     Občianske združenie Zelená deťom - materská škola Legerského
     viac info na stránke školy. Ďakujeme :-)
     • Odkaz na nový portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je na svete.

      Dúfame, že bude nápomocný vám aj nám.
      http://www.ucimenadialku.sk
      • V sekcii Tlačivá (O škole - Administratíva - Tlačivá) nájdete dokumenty k stravovaniu.
     • O nás

      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Explicabo dignissimos, adipisci ipsa aut.
       • Vitajte

       •    V našej škole vnímame učenie ako spoznávanie sveta, v ktorom žijeme a budeme žiť. Vedieme deti k objavovaniu hodnôt, k pozitívnemu využívaniu svojich vlastností a k spravodlivému konaniu, ktoré je v dnešnej dobe veľmi potrebné. Snažíme sa posilniť vzťahy medzi všetkými členmi školy vrátane rodičov a známych, aby sme vytvorili priateľské prostredie pre naše deti.


           Pevné hodnoty našej školy vychádzajú z tradície a naši pedagógovia ich dokážu spájať so súčasnými trendmi.
        Sme hrdí, že naša škola je tu už 56 rokov a stabilne dosahuje vynikajúce výsledky. Našou pýchou sú svojpomocne vybavené odborné učebne pre odovzdávanie vedomostí a skúseností. Deťom ponúkame pestrú škálu mimoškolských činností a športových aktivít.