• Vianočné trhy

     • Vážení rodičia, rodinní príslušníci a priatelia školy.

       

      Srdečne Vás v mene našich žiakov pozývame na 2. Vianočné trhy.

      Žiaci pre Vás s láskou pripravili rôzny vianočný tovar. Ako sa na riadny Vianočný trh patrí,

      budete si môcť zakúpiť aj občerstvenie: chlebík s masťou a cibuľou, vianočný punč.

      Vianočné trhy majú charitatívny charakter.  Zisk z nich sa použije na dokúpenie

      notebookov  pre žiakov na vyučovanie.

      Trhy sa uskutočnia už tento piatok 14.12.2018 od 15. hodiny v priestoroch školskej jedálne.

      Návštevníci trhov budú prichádzať cez hlavný vchod školy.

       

      Spolu s deťmi sa na Vás tešíme.

       

                                                      Mgr. Milena Partelová, riaditeľka školy

     • Riaditeľské voľno

     • 21.11.2018 je z dôvodu Testovania T5-2018 udelené žiakom II. stupňa (VI. - IX.ročníka) riaditeľské voľno.

     • Voľné pracovné miesto

     • ZŠ s MŠ, Sibírska 39 v Bratislave prijme  do školskej jedálne pomocnú silu (vhodná pozícia aj pre muža). Nástup možný od novembra 2018.

      Bližšie informácie na tel. čísle: 0904 939 023

       

      Mgr. Milena Partelová, riaditeľka školy

     • PODPORTE našu školu.

     • Naša škola sa zaregistrovala do súťaže o vybavenie interaktívnej triedy v hodnote 7 000 €.

      Prosíme o podporu našej  školy hlasovaním.

     • Riaditeľské voľno 29. októbra 2018

     • Vážení rodičia,

      dňa 29. októbra 2018 (pondelok) udeľuje riaditeľka ZŠ riaditeľské voľno žiakom celej školy. Prosíme rodičov, aby po prečítaní akceptovali správu v systéme.

      Ďakujeme.

     • Deň Európskej spolupráce

     • Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ,

      dovoľujeme si Vás a Vašich žiakov základných škôl pozvať na Deň Európskej spolupráce, ktorý sa uskutoční už túto sobotu 13.10.2018 od 15.00 h pri Cyklomoste Slobody v Devínskej Novej Vsi a ktorú organizuje Interact a Bratislavský samosprávny kraj.

      Podujatie je určené v prvej časti pre mladšiu generáciu (muzikál, bábkové divadlo, jazda na koni, vzlety balónom, rozprávková cesta...)

     • Dochádzkový systém spustený

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 8. októbra spúšťame dochádzkový systém pre žiakov II. - IX. ročníka. Žiaci I. ročníka prejdú na čipovací systém neskôr. Prosíme žiakov, aby si nosili čipy so sebou. Pri vstupe a odchode zo školy je potrebné sa pípnuť pri bráne školy. Systém automaticky vyšle informáciu Vám rodičom do mobilu (Edupage aplikácia).

      Pevne veríme, že aj takéto opatrenia prispejú k bezpečnosti detí.

      ZŠ s MŠ

     • Dochádzkový systém bude spustený už čoskoro...

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v priebehu mesiaca október bude naša škola testovať dochádzkový systém pre žiakov (cez Edupage). V prípade "ostrého" spustenia systému Vás budeme včas informovať. Žiaci, ktorí nemajú čipy, tak im budú v priebehu budúceho týždňa dodané. Ďakujeme. ZŠ s MŠ. 

     • Tešíme sa z nového zariadenia školskej jedálne.

     • Otvorenie šk. roka 2018/2019

     • Budova školy sa otvára 3.septembra 2018 o 7:45 hod. pre žiakov 2. až 9. ročníka. V tento deň  prváci s rodičmi čakajú pred budovou školy na svoju triednu učiteľku do 7:55 a potom sa spoločne presunú do átria. Vyučovanie 3.9.2018 končí pre všetkých žiakov o 10:35. Žiaci prihlásení do ŠKD pokračujú so svojimi vychovávateľkami. ŠKD je otvorené do 16:00.

      Obed sa vydáva od 10:40 pre prihlásených žiakov.

      Vyučovanie od 4.9. 2018 do 7.9.2018 prebieha podľa alternatívneho rozvrhu.

                                                 

     • 1. júna MDD

     • Dňa 1.6.2018 rodičia žiakom školy pripravili oslavu MDD od 8:00 do 12:30. 

       

      Deťom aj organizátorom želáme výbornú zábavu.

      Obed pre žiakov 1. stupňa sa vydáva od 11:30 do 12:30

      Obed pre žiakov 2. stupňa sa vydáva od 12:30 do 13:15

     • Výsledky Testovania T9-2018


     • Srdečne blahoželáme žiakom a pedagógom k úspechu!

      Ďakujeme pedagógom za prípravu žiakov na Testovanie T9!


      Vážime si Vašu prácu.

      vysledky_T9.pdf


     • Exkurzia Carnuntum

     • Do galérie Exkurzia Carnuntum boli pridané fotografie.

      14.5.2018 sa 6.A a 7.A zúčastnili dejepisnej exkurzie v Rakúsku (Carnuntum). Prešli sa cestami starých rimanov.

     • Abeland I.B

     • Do galérie Abeland I.B boli pridané fotografie.

      Abeland, je to krajinka pri Lozorne, kde sa zastavil čas niekde v období kováčstva a práce na poli. Zoznámili sme sa s výrobou ražného chleba, mletím múky, dobytkom ( mangalice, kozy, sliepky, bobre, pstruhy, kravy a mnoho iných ). Dokonca sme sa dozvedeli, že jedna sliepka si o sebe myslí, že je koza a tak žije spolu s nimi v ohrade :-) Taktiež sme sa pozreli do bylinkovej záhrady, kde sme si prezreli veľké polia mäty, medovky a kôpru. Vyskúšali sme si jazdu na koni, výrobu hlinených nádob. Naučili sme sa šermovať ako správni rytieri kedysi dávno a taktiež strieľať z luku na terč. Všetkým sa nám v Abelande veľmi páčilo a ani sa nám nechcelo ísť späť do školy :-) 1.B 

     • Riaditeľské voľno v šk. roku 2017/2018

     •  

      Riaditeľka ZŠ s MŠ, Sibírska 39 v Bratislave, udeľuje RIADITEĽSKÉ VOĽNO v dňoch:

      21. marca 2018 - pre žiakov II. stupňa 

      30. apríla 2018 – pre žiakov celej základnej  školy

      7. mája 2018 -     pre žiakov celej základnej  školy

       

      Udelenie riaditeľského voľna bolo konzultované na začiatku školského roka 2017/2018.

       

      Mgr. Milena Partelová

     • Prispeli sme k medzinárodnej výmene skúseností

     • V apríli sa v Bratislave stretli slovenskí a rakúski experti na úrovni ministerstiev školstva, aby prediskutovali možnosti spolupráce. Rakúski hostia sa zaujímali o školský vzdelávací systém na Slovensku, výchovné predmety na našich základných i základných umeleckých školách, odborné vzdelávanie na stredných školách, ale aj prierezové témy ako je zdravé stravovanie detí, podpora remesiel, či finančná gramotnosť. Zaujali ich mnohé unikátne prvky, ktoré rakúsky vzdelávací systém neposkytuje.

      Súčasťou programu boli návštevy škôl a školských zariadení, pričom jednou zo zúčastnených škôl bola naša Základná škola s materskou školou na Sibírskej ulici. Odborníci sa zúčastnili hodín hudobnej a výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania i občianskej výchovy, zaujímali ich tiež obsah a forma výchovy v školskom klube. Ocenili entuziazmus i kreatívny prístup našich učiteľov a my sa tešíme, že sme im mohli prezentovať komplexný prístup k vzdelávaniu i výchove našich detí.

      Ďakujem

      Milena Partelová

       

      Vážená pani riaditeľka,

                       sekcia regionálneho školstva, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky participovala v dňoch 10. – 12. apríla 2018 v Bratislave pri zabezpečovaní stretnutia slovenských a rakúskych expertov na úrovni ministerstiev školstva.

       

      Nenahraditeľnou súčasťou programu boli návštevy škôl a školských zariadení v dňoch 10. až 11. apríla 2018, ktorých zmyslom bolo ukázať rakúskym partnerom ako sa realizuje výchovno-vzdelávací proces v slovenských podmienkach na základnej škole, strednej odbornej škole a základnej umeleckej škole s upriamením pozornosti na unikátne prvky, ktoré rakúsky vzdelávací systém neposkytuje.

       

      Prezentácie rozvojových a dotačných projektov dňa 12. apríla 2018, boli ukážkou entuziazmu a kreatívneho prístupu jednotlivých škôl, pedagogických zamestnancov a žiakov k dôležitým témam rezonujúcim v súčasnosti v celej Európskej únii, a to zdravé stravovanie, finančná gramotnosť a podpora odborného vzdelávania.

       

      Pani riaditeľka, vysoko si cením Váš zodpovedný a ústretový prístup a chcem Vám a zamestnancom Základnej školy s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava touto cestou vyjadriť poďakovanie za Vašu pomoc pri úspešnej realizácii stretnutia.

       

      Želám Vám veľa zdravia a osobných i pracovných úspechov.

       

      S úctou

       

       

      Ing. Marian Galan

      generálny riaditeľ | sekcia regionálneho školstva

       

      cid:image001.png@01D1C33C.54B61C10

     • Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

     • Vážení rodičia,

      ak ste sa osobne nedostavili na zápis Vášho dieťaťa do našej školy a  zaslali ste iba

      vyplnený dotazník, upozorňujeme Vás, že ste si nesplnili  zákonnú povinnosť pokiaľ ide o zápis dieťaťa do školy.

      Ak ste predpokladali, že zaslaním dotazníka ste riadne dieťa zapísali, žiadame Vás, aby ste nás čo najskôr kontaktovali.

      Dohodneme si stretnutie a náležitosti zápisu dokončíme v zmysle zákona.

       

      S pozdravom

       

      Mgr. Milena Partelová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • 31785221
   • 2021361199
   • drgan@sibirska.sk
   • drgan@sibirska.sk
 • Fotogaléria

  • Deň detí na našej škole (1. júna 2018)
  • Exkurzia Carnuntum
  • Abeland I.B
  • Okresné kolo vo vybíjanej
  • Deň otvorených dverí v II.C
  • Učenie v maskách v II.C
  • Škola ide na Slovan
  • Tvorivé dieľne I.A
  • Mikuláš v I.A a I.B
  • Lyžiarsky kurz - Malinô Brdo - 29.01. - 02.02.2018