• Úspechy a ocenenia našich žiakov

   • jún 2022
    • Hviezdoslavov Kubín

     Hviezdoslavov Kubín

     Žiak tretieho ročníka z 3. C L. S. - 2. miesto v krajskom kole

   • jún 2022
    • Bratislava, moje mesto

     Bratislava, moje mesto

     1. miesto Z. P, 7. A za literárne dielo

   • jún 2022
    • Maksík - celoročná matematická súťaž

     10 žiakov prvého stupňa - úspešní riešitelia 

   • 4 4. 2022
    • Pytagoriáda

     Pytagoriáda

     • Kategória P3 (3. ročník):                                                                                                         A.Š. - úspešný riešiteľ

                 S. B. - úspešný riešiteľ

                 R. B. - úspešný riešiteľ

     • Kategória P4 (4. ročník):                                                                                             

                 S. L. - úspešný riešiteľ

                 T. D. - úspešný riešiteľ

                  P. CH. - úspešný riešiteľ    

     • Kategória P5 (5. ročník):     

                  K. H. - úspešný riešiteľ  

     • Kategória P6 (6. ročník):   

                 J. Z. - úspešný riešiteľ                      

      

   • apríl 2022
    • Matematická olympiáda

     Matematická olympiáda

     úspešná riešiteľka v okresnom kole - K. H. 5. B

   • apríl 2022
    • Matematický klokan

     Matematický klokan

     • 6 žiakov prvého stupňa 100% r"Úspešní riešiteľ" 
   • Január 2021
    • Všetkovedko

     Všetkovedko

     12 žiakov prvého stupňa získalo najväčší titul Všetkovedko

   • november 2021
    • iBobor

     15 úspešných riešiteľov z 2. stupňa ZŠ

   • október 2021
    • Technická olympiáda

     2. miesto v krajskom kole M. P. ,7. B

   • október 2021
    • Geografická olympiáda

     sedem žiakov 2. stupňa úspešní riešitelia

   • október 2021
    • Scratch Cup - programovanie

     N. S - úspešný riešiteľ

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02 83102 Bratislava Slovakia
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk +421 910 155 590
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: Mgr. Zuzana Zúborová zuborova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • Školská jedáleň: jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje