• Výpožičné hodiny

   •  

    Utorok: 9:35 - 9:50 hod.

    Streda:  9:35 - 9:50 hod.

    Štvrtok: 10:35 - 10:55 hod.

     

    Zodpovedný pedagóg: Mgr. Elena Sedláčeková 

   • Ako sa správame v knižnici?

    • po príchode do knižnice sa slušne pozdravíme
    • v knižnici sme potichu, aby sme nerušili ostatných pri čítaní
    • ak si prezeráme knihu a nechceme si ju požičať, vrátime ju na pôvodné miesto (ak si ho nepamätáme, obrátime sa na pani učiteľku)
    • ku knihám sa správame tak, ako keby to boli naše vlastné knihy
    • ak nájdeme poškodenú knihu (roztrhnutý obal či strana, popísaná, atď.), upozorníme pani učiteľku
    • do knižnice si nenosíme desiatu!!!
    • knihu si požičiavame na jeden mesiac, po dohode s pani učiteľkou si môžeme výpožičku predĺžiť
    • pri odchode sa opäť pozdravíme