• Výpožičné hodiny

   •  

    Knižnica sa nachádza na chodbách školy. Je sprístupnená žiakom počas prestávok alebo v školskom klube.

     

    Zodpovedný pedagóg: Mgr. Elena Sedláčeková 

   • Ako sa správame v knižnici?

    • po príchode do knižnice sa slušne pozdravíme
    • v knižnici sme potichu, aby sme nerušili ostatných pri čítaní
    • ak si prezeráme knihu a nechceme si ju požičať, vrátime ju na pôvodné miesto (ak si ho nepamätáme, obrátime sa na pani učiteľku)
    • ku knihám sa správame tak, ako keby to boli naše vlastné knihy
    • ak nájdeme poškodenú knihu (roztrhnutý obal či strana, popísaná, atď.), upozorníme pani učiteľku
    • do knižnice si nenosíme desiatu!!!
    • knihu si požičiavame na jeden mesiac, po dohode s pani učiteľkou si môžeme výpožičku predĺžiť
    • pri odchode sa opäť pozdravíme
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02 83102 Bratislava Slovakia
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk +421 910 155 590
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: Mgr. Zuzana Zúborová zuborova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • Školská jedáleň: jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje