Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 05/2020 zmluva o jednorazovom prenájme 75,00 s DPH 22.09.2020 22.9.2020 Mgr. Milena Partelová Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva 06/2020 rámcová zmluva s DPH 20.08.2020 12.8.2020 Mgr. Milena Partelová Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva 08/2020 zmluva o ubytovaní s DPH 12.08.2020 17.08.2020 Mgr. Milena Partelová Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva 08/2020 zmluva o ubytovaní s DPH 12.08.2020 17.08.2020 Mgr. Milena Partelová Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva 08/2020 zmluva o ubytovaní s DPH 12.08.2020 17.08.2020 Mgr. Milena Partelová Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva 6/2020 dodatok k zmluve o využití sociálneho fondu 12 672.37 s DPH 29.06.2020 29.6.2020 Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva 5/2020 Zmluva o dodaní služieb 2 800.00 s DPH 26.06.2020 26.6.2020 Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva 3/2020 Zmluva o dodaní tovarov a služieb IMPOEX SLOVAKIA s DPH 26.02.2020 ZŠ s MŠ Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva 4/2020 Nájomná zmluva 60,00 s DPH 24.02.2020 ZŠ s MŠ Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva 1/2020 Nájomná zmluva 50,00 s DPH 05.02.2020 ZŠ s MŠ Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva 2/2020 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania volieb do NR SR 2020 ÚEZ č.18/2020 s DPH 29.01.2020 ZŠ s MŠ Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva 59/2019 Zmluva o obstaraní pobytu 3 704,00 s DPH 16.12.2019 ZŠ s MŠ Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva 57/2019 Nájomná zmluva 586,53 s DPH 11.12.2019 ZŠ s MŠ Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva Príloha k zmluve č.58/2019 Čistiace prostriedky - Kikoshop 3 259,10 s DPH 09.12.2019 ZŠ s MŠ Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva Príloha k zmluve č.58/2019 Čistiace pomôcky - Kikoshop 2 186.05 s DPH 09.12.2019 ZŠ s MŠ Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva 58/2019 Rámcová zmluva -Kikoshop (čistiace prostriedky a pomôcky) 5 445.15 s DPH 09.12.2019 ZŠ s MŠ Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva 26/2019 Dodatok k nájomnej zmluve 1 614,60 s DPH 09.12.2019 ZŠ s MŠ Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva 56/2019 Dodatok k Zmluve o ubytovaní (ročný príspevok za energie) 30,13 s DPH 05.12.2019 ZŠ s MŠ Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva 55/2019 Dodatok č.5 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 620831 93 360,00 s DPH 28.11.2019 ZŠ s MŠ Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
Zmluva 54/2019 Zmluva o odbere VŽP - 3 (odpadu) 35,20 bez DPH 20.11.2019 ZŠ s MŠ Mgr. Milena Partelová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/70