• Vážení rodičia a priatelia školy,

   •  

     Vážení rodičia,

     naše rodičovské združenie patrí medzi organizácie, v ktorých prospech môžete poukázať 2% z Vašej dane zaplatenej za rok 2022. Obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu vlastných detí sumou, ktorá je súčasťou dane, ktorú platíte štátu.

     

    Poukázané peniaze použijeme takto:

    •  60% triedou vyzbieranej sumy bude ponechaných triede;
    • 40% triedou vyzbieranej sumy bude použitých na nákup vybavenia pre školu, presný účel použitia bude odhlasovaný triednymi zástupcami na Rodičovskej Rade

     

    Sme presvedčení, že takto získané prostriedky budú efektívne využité pre všetky deti navštevujúce ZŠ Sibírska. Veríme, že takáto forma prerozdelenia Vašich 2% dane z príjmov pomôže zvýši kvalitu vyučovania Vašich detí. 

     

    Suma, ktorú poukážete, bude použitá na podporu vzdelávania Vášho dieťaťa (každá trieda bude mať k dispozícii 60% vlastnej sumy, ktorú takto získa). Aby sa platby rozlíšili (neprichádzajú menovite označené), je potrebné odovzdať fotokópie Vyhlásenia (svoje osobné údaje prosím vymažte) Vašim triednym zástupcom, respektíve triednej učiteľke.

      

    Postup ako darovať 2%

    Ak ste zamestnanec:

    • najneskôr do 15. 2. 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov 
    • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
    • zašlite alebo odneste Vyhlásenie spolu s Potvrdením do 30. 4. 2023 na príslušný daňový úrad 
    • oskenované alebo odfotené Vyhlásenie v časti „Prijímateľ“ prosím zašlite mailom Vášmu triednemu zástupcovi alebo odovzdajte pani triednej učiteľke, začiernite prosím Vaše osobné údaje. Ponechajte tam sumu 2% a údaje o prijímateľovi, aby sme vedeli, aké finančné prostriedky máme na začiatku školského roka prideliť Vašej triede.

    Ak ste živnostník alebo vlastníte firmu:

    • jednoducho vyplníte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnom oddiele daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

     

    Údaje o prijímateľovi:

    Názov: OZ Sibírska deťom

    Právna forma: Občianske združenie

    IČO: 506 41 816

    Sídlo: Sibírska 39, 831 02 Bratislava

    Svoje 2% z daní nám môžete poukázať Vy ako rodičia, Vaši príbuzní, priatelia či kolegovia alebo firma, pre ktorú pracujete. Budeme radi, ak ich v našom spoločnom záujme oslovíte.

    Predvyplnené tlačivo na Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby budeme posielať v januári, po aktualizácii Finančnou správou.

     

    Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu,

     
    Rodičovská rada

    Účel použitia darov:

    Tento rok sa vďaka Vašej skvelej podpore podarilo vyzbierať z 2% celkovú sumu 16.242€. Z časti tejto sumy a z našich príspevkov členského sme v roku 2022 nakúpili:

    Učebnice angličtiny English Grammar in Use

    858

    Školský portál KOZMIX

    299

    Videoknižnica pre školu - Fenomény Sveta

    499

    Samolepiaca skákacia škôlka

    115

    Hrací stôl multifunkčný/futbálek a pod.

    599,7

    Taburetky do vestibulu 

    220

    4ks zahradne lavice do atria

    221

    Zveľadenie interiéru školy - závesy, polepy

    207,33

    Príspevok na exkurziu 100€/triedu

    1600

    ŠKD príspevok

    200

    Kritické myslenie pre 9A

    230

    Martinus - darčekové poukážky Deň učiteľov

    430

    Štartovné prvácke triedy

    800

    MDD 100€/triedu

    1600

    Interaktívna tabuľa 2 ks

    3380

    Lyžiarsky výcvik deviataci

    1050

     

     

    60% zdokladovanej sumy z 2% sme poukázali jednotlivým triedam na nákupy v hodnote takmer 9.340€. Triedne učiteľky majú čas minúť celú sumu do konca školského roka 2023.

     

    V ďalšom roku by sme radi na škole finančne podporili:

    -  technické vybavenie školy najmä z hľadiska internetového pripojenia

    - ďalšie vybavenie školy učebnými pomôckami

    - lyžiarsky výcvik

    - angličtina 

    - digitálne vzdelávanie Fenomény Sveta, Kozmix

    - školské exkurzie

    - a ďalšie

    Čím viac pre školu získame, tým viac budeme môcť zrealizovať. 

     

    Účel využitia 2 % počas minulých rokov: Na podporu výchovy, vzdelávania a športu: nákup učebných pomôcok, modernizáciu internetového vybavenia, cvičebnice a pracovné zošity, tonery, mapy, environmentálny program, vzdelávacie exkurzie.

    Ďakujeme Vám za podporu.

     

    Dávame do pozornosti, že od 1.1.2018 je nutné používať len tlačivá V2Pv17 a V2Pv17_P, ktoré nájd=ete na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/.

    Podporiť nás môžu viacerí - príbuzní, priatelia, spolupracovníci... Každá firma má možnosť finančne podporiť vybraných poberateľov – teda aj naše RZ.

    Upozorňujeme, že ak si sami nerobíte dane, je potrebné k tlačivu priložiť aj potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa. Tlačivo Vám vystaví zamestnávateľ. Ak si sami robíte dane, stačí údaj vpísať do tlačiva. Všetky potrebné informácie sú uvedené aj na našej web-stránke.

     

     

    Ďakujeme za pochopenie a Vašu podporu.

    Riaditeľka školy


    Rodičovská rada SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou, Sibírska 39, 831 02 Bratislava

     

    Nižšie sme pripravili pre Vás stručný návod, ako na to (Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu).

      

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OZ Sibírska deťom
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sibírska 1602/39, 83102 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50641816
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OZ Sibírska deťom
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sibírska 1602/39, 83102 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50641816
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OZ Sibírska deťom
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sibírska 1602/39, 83102 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50641816
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02 83102 Bratislava Slovakia
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk +421 910 155 590
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: Mgr. Zuzana Zúborová zuborova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • Školská jedáleň: jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje