• Vážení rodičia a priatelia školy,

   •                                                                                                 

     

    naše rodičovské združenie patrí medzi organizácie, v ktorých prospech môžete poukázať 2% z Vašej dane zaplatenej za rok 2020. Sme uvedení aj v zozname poberateľov 2 % (resp. 3 %) na  rozhodni.sk, naše OZ vyhľadáte podľa IČO. Obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu vlastných detí sumou, ktorá je súčasťou dane, ktorú platíte štátu.

     

    Poukázané peniaze použijeme takto: 

    • 60% triedou vyzbieranej sumy bude ponechaných triede;
    • 40% triedou vyzbieranej sumy bude použitých na nákup technického vybavenia pre školu, presný účel použitia bude odhlasovaný triednymi zástupcami na Rodičovskej Rade

     

    Sme presvedčení, že takto získané prostriedky budú efektívne využité pre všetky deti navštevujúce ZŠ Sibírska. Veríme, že takáto forma prerozdelenia Vašich 2% dane z príjmov pomôže zvýši kvalitu vyučovania Vašich detí. 

     

    Suma, ktorú poukážete, bude použitá na podporu vzdelávania Vášho dieťaťa (každá trieda bude mať k dispozícii 60% vlastnej sumy, ktorú takto získa). Aby sa platby rozlíšili (neprichádzajú menovite označené), je potrebné odovzdať fotokópie Vyhlásenia (svoje osobné údaje prosím vymažte) Vašim triednym p. učiteľkám.

      

    Postup ako darovať 2%

    Ak ste zamestnanec:

    • najneskôr do 15. 2. 2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov
    • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (prikladáme už predvyplnené)
    • zašlite alebo odneste Vyhlásenie spolu s Potvrdením najneskôr do 1.5.2021 na príslušný daňový úrad
    • oskenované Vyhlásenie v časti „Prijímateľ“ prosím zašlite mailom Vášmu triednemu zástupcovi alebo odovzdajte pani triednej učiteľke, začiernite prosím Vaše osobné údaje. Ponechajte tam sumu 2% a údaje o prijímateľovi, aby sme vedeli, akú finančné prostriedky máme na začiatku školského roka rozdeliť Vašej triede.

    Ak ste živnostník alebo vlastníte firmu:

    • jednoducho vyplníte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnom oddiele daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

    Svoje 2% z daní nám môžete poukázať Vy ako rodičia, Vaši príbuzní, priatelia či kolegovia alebo firma, pre ktorú pracujete. Budeme radi, ak ich v našom spoločnom záujme oslovíte.

     

    Údaje na darovanie 2%:
    
    Názov:   OZ Sibírska deťom
    
    Právna forma: Občianske združenie
    
    Sídlo:  Sibírska 1602/39, 83102 Bratislava-Nové Mesto
    
    IČO:    50641816
     

    Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu,

    Tlačivo a postup podania nájde nižšie.


    Rodičovská rada

    OZ Sibírska deťom

     

    Účel využitia 2 % počas minulých rokov: Na podporu výchovy, vzdelávania a športu: nákup učebných pomôcok, modernizáciu internetového vybavenia, cvičebnice a pracovné zošity, tonery, mapy, environmentálny program, vzdelávacie exkurzie.

    2% alebo 3% môžete venovať aj našim materským školám: 

    MŠ Šuňavcova 13

    Vážení rodičia, 

    rovnako ako po minulé roky aj tento rok sa naše OZ Amálka zaregistrovalo ako príjemca podielu zo zaplatenej dane (2%, 3%). 

    Prosíme Vás o podporu nášho občianskeho združenia aj touto formou. 

    Vyzbierané finančné prostriedky použijeme na podporu výchovy, vzdelávania a športu, doplnenie učebných pomôcok, edukačné vybavenie exteriéru a interiéru školy. 

    Postup venovania 2%: 

    Zamestnatnec za ktorého podáva DP zamestnávateľ: 

     - najneskôr do 15. 2. 2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 a o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

    - vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (prikladáme už predvyplnené: vyhlasenie_2per_amalka.pdf

    - zašlite alebo odneste Vyhlásenie spolu s Potvrdením najneskôr do 30. 4. 2021 na príslušný daňový úrad. 

    Podnikateľ alebo FO podávajúca si daňové priznanie samostatne: 

    - Údaje na darovanie vyplníte priamo v DP: 

    Obchodné meno: Občianske združenie Amálka 

    Adresa sídla:   Šuňavcova 13, 831 02 Bratislava

    IČO/SID: 31809499

    Právna forma: občianske združenie

    Ďakujeme!!!!!

    Kontakt: sunavcova@sibirska.sk

     

    MŠ Legerského 18

    Milí rodičia, 

    tak ako po uplynulé roky, obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z daní pre MŠ Legerského prostrednícvom nášho Občianskeho združenia "Zelená deťom", ktoré združuje rodičov detí navštevujúcich našu materskú školu

    Občianske združenie "Zelená deťom" sa aktívne snaží svojou činnosťou prispievať k skvalitňovaniu pobytu našich detí v materskej škole. Snažíme sa dotácie, písať projekty a získať takto dostatočné financie pre zlepšenie vybavenia resp. doplnkových aktivít v MŠ. Takto získané financie sú však účelovo viazané na daný projekt. 

    Teraz vieme svojou troškou prispieť v rámci 2% všetci z nás :)

    Minulý rok sa nám podarilo cez 2% získať najmä nové vybavenie na školský dvor, ako narp. pružinové hojdačky, tabule na kreslenie, šlapacie autíčka na dopravné ihrisko, a i. 

    Budeme preto vďační a radi, keď sa opäť svojimi 2% rozhodnete prispieť práve do MŠ Legerského. 

    Vopred Vám ďakujeme za podporu pre MŠ Legerského a za každé jedno euro. 

     

    Obchodné meno: Občianske združenie Zelená deťom

    Adresa sídla: Legerského 18, 831 02 Bratislava

    IČO/SID: 31815847

    Právna forma: občianske združenie

    Kontakt: legerskeho@sibirska.sk

     

    MŠ Pionierska 12/A

    Vážení rodičia,

    máme pre Vás návrh, ak premýšľate komu podarujete 2% (3%) z Vašich daní. Môžete ich podarovať Vašim deťom, prostredníctvom Občianskeho združenia Slniečkovo Pionierska, ktoré pôsobí pri MŠ Pionierska. V úzkej spolupráci s občianskym združením sa nám podarilo skvalitniť prostredie materskej školy, k Vianociam deti dostali nové hračky, doplnili sme učebné pomôcky na vzdelávací proces. V minulosti sme financovali návštevu chovnej stanice psíkov, do MŠ chodia sa ukázať živé zvieratá, deti videli niekoľko divadelných predstavení, planetárium. Priebežne zveľaďujeme dvor MŠ.

    Za získané financie budeme pokračovať v úprave školského dvora, v úprave prostredia v ktorom sú Vaše deti, priebežne dopĺňať učebné pomôcky, ak sa situácia s epidémiou upokojí opäť privítať v MŠ živé zvieratká, chodiť na exkurzie a výlety.  Záleží od výšky získaných financií.

    Ak sa rozhodnete pre OZ Slniečkovo Pionierska, tu sú údaje:

     

    Obchodné meno: Slniečkovo Pionierska

    Adresa sídla: Pionierska 12/A, 831 02 Bratislava

    IČO/SID: 42353513

    Právna forma: občianske združenie

    V prípade otázok ohľadne poukázania 2% napíšte alebo zavolajte.

    Kontakt: ozslnieckovo@gmail.com

    Vopred Vám patrí veľké  ĎAKUJEME!!!

     

    Upozorňujeme, že ak si sami nerobíte dane, je potrebné k tlačivu priložiť aj potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa. Tlačivo Vám vystaví zamestnávateľ. Ak si sami robíte dane, stačí údaj vpísať do tlačiva. Všetky potrebné informácie sú uvedené aj na našej web-stránke.

     

    Dávame do pozornosti, že od 1.1.2018 je nutné používať len tlačivá V2Pv17 a V2Pv17_P, ktoré nájd=ete na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/.

     

    Tlačivo si môžete vytlačiť aj z našej web-stránky (pre stiahnutie kliknite Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_FO_za_rok_2020.pdf).

    Podporiť nás môžu viacerí - príbuzní, priatelia, spolupracovníci... Každá firma má možnosť finančne podporiť vybraných poberateľov – teda aj naše RZ.

     

     

    Ďakujeme za pochopenie a Vašu podporu.

    Mgr. Milena Partelová, riaditeľka školy


    Rodičovská rada SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou, Sibírska 39, 831 02 Bratislava

     

    Nižšie sme pripravili pre Vás stručný návod, ako na to (Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu).

      

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OZ Sibírska deťom
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sibírska 1602/39, 83102 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50641816
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OZ Sibírska deťom
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sibírska 1602/39, 83102 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50641816
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OZ Sibírska deťom
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sibírska 1602/39, 83102 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50641816
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: Mgr. Milena Partelová partelova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje