• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • začína obdobie poukázania 2 % z daní pre zaregistrované subjekty.

     

    ZŠ Sibírska 39

    Z dôvodu legislatívnej chyby pre ZŠ môžete poukázať financie do OZ Amálka, ktoré podporí aktivity základnej školy

    Obchodné meno: Občianske združenie Amálka pri MŠ, Šuňavcova

    Adresa sídla: Šunavcova 13, 831 02 Bratislava

    IČO/SID: 31809499

    Právna forma: občianske združenie

    Účel využitia 2 %: Na podporu výchovy, vzdelávania a športu: nákup učebných pomôcok, modernizáciu internetového vybavenia, cvičebnice a pracovné zošity, tonery, mapy, environmentálny program, vzdelávacie exkurzie.

    Kontakt: rodiciasibirska@gmail.com  

    Suma, ktorú poukážete, bude použitá na podporu vzdelávania Vášho dieťaťa (každá trieda bude mať k dispozícii 60% vlastnej sumy, ktorú takto získa). Aby sa platby rozlíšili (neprichádzajú menovite označené), je potrebné odovzdať fotokópie Tlačiva (osobné údaje môžete vymazať) Vašim triednym p. učiteľkám. Prosíme, sumy ponechajte viditeľné.

    MŠ Šuňavcova 13

    Obchodné meno: Občianske združenie Amálka pri MŠ, Šuňavcova

    Adresa sídla: Šunavcova 13, 831 02 Bratislava

    IČO/SID: 31809499

    Právna forma: občianske združenie

    Účel využitia 2 %: Na podporu výchovy, vzdelávania a športu, exkurzie so zážitkovým učením, doplnenie učebných pomôcok, estetizáciu prostredia, skrášlenie dvora.

    Kontakt: sunavcova@sibirska.sk

     

    MŠ Legerského 18

    Obchodné meno: Občianske združenie Zelená deťom

    Adresa sídla: Legerského 18, 831 02 Bratislava

    IČO/SID: 31815847

    Právna forma: občianske združenie

    Účel využitia 2 %: Finančné prostriedky chceme využiť na renováciu tried, environmentálne aktivity, zatienenia tried,  skrášľovanie prostredia a zakúpenia pomôcok pre deti.

    Kontakt: legerskeho@sibirska.sk

     

    MŠ Pionierska 12/A

    Obchodné meno: Slniečkovo Pionierska

    Adresa sídla: Pionierska 12/A, 831 02 Bratislava

    IČO/SID: 42353513

    Právna forma: občianske združenie

    Účel využitia 2 %: Na doplnenie učebných pomôcok, exkurzie so zážitkovým učením, skvalitnenie a skrášľovanie prostredia MŠ, modernizácia materiálno-technického zabezpečenia MŠ.

    Kontakt: ozslnieckovo@gmail.com

     

    Upozorňujeme, že ak si sami nerobíte dane, je potrebné k tlačivu priložiť aj potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa. Tlačivo Vám vystaví zamestnávateľ. Ak si sami robíte dane, stačí údaj vpísať do tlačiva. Všetky potrebné informácie sú uvedené aj na našej web-stránke.

     

    Dávame do pozornosti, že od 1.1.2018 je nutné používať len tlačivá V2Pv17 a V2Pv17_P, ktoré nájd=ete na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/.

     

    Tieto tlačivá si môžete vytlačiť aj z našej web-stránky (pre stiahnutie kliknite TU).

    Podporiť nás môžu viacerí - príbuzní, priatelia, spolupracovníci... Každá firma má možnosť finančne podporiť vybraných poberateľov – teda aj naše RZ.

     

     

    Ďakujeme za pochopenie a Vašu podporu.

    Mgr. Milena Partelová, riaditeľka školy


    Rodičovská rada SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou, Sibírska 39, 831 02 Bratislava

     

    Nižšie sme pripravili pre Vás stručný návod, ako na to (Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu).

      

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sibírska 1602/39, 83102 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0303
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sibírska 1602/39, 83102 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0303
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sibírska 1602/39, 83102 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0303
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.