• Krúžky

   • 1. oddelenie I. A
   • 10. oddelenie IV. C + III. B + III. C
   • 2. oddelenie I. B + V. B
   • 3. odelenie I. C + V. B
   • 4. oddelenie II. B + II. A
   • 5. oddelenie II. C + II. A
   • 6. oddelenie II. D + II. A
   • 7. oddelenie III. A + III. B + II. A
   • 8. oddelenie III.C + III. B
   • 9. oddelenie IV. B
   • AranžovanieAR
   • Dramatický IDMI
   • Dramatický IIDMII
   • Dramatický IIIDMIII
   • Joga pre detiJPD
   • Po.programovanie
   • PrírodovednýPR
   • Ranný školský klub detí
   • SJL pre cudzincov 1SJcudz1
   • SJL pre cudzincov 2SJcudz2
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02 83102 Bratislava Slovakia
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk +421 910 155 590
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: Mgr. Zuzana Zúborová zuborova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • Školská jedáleň: jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje