• Krúžky

   • Dramatický krúžokDRAM
   • Flauta (zbor)FLA
   • Krúžok ľudového tancaLUD
   • Počítačový krúžokPC3
   • Počítačový krúžokPC4
   • Pohybové a športové hryPOH
   • ŠachSACH
   • Šikovníček
   • ŠKD 1. A + 3. C
   • ŠKD 1. B + 3. B
   • ŠKD 1. C + 3. B
   • ŠKD 2. A + 3. A
   • ŠKD 2. B + 2. A + 3. A
   • ŠKD 2. C + 3. B + 3. C
   • ŠKD 4. A + 3. C
   • ŠKD 4. B + 3. C
   • ŠKD dočasná 3. B
   • ŠKD dočasná 3. C
   • ŠKD dočasná 4. A