• Voľné miesta na našej škole

  •  

    

  • vychovávateľ/vychovávateľka pre ŠKD základnú školu

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
    1. 9. 2020
   • Požiadavky:
    V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 15.1.2020

    Predpokladaný termín ukončenia osadenia pracovného miesta: 27.8.2020

    Kontakt na zasielanie žiadostí o prijatie:
    partelova@sibirska.sk
    sibirska@sibirska.sk
    0903505099

    Názov a adresa zamestnávateľa:
    Základná škola s materskou školou
    Sibírska 39
    831 02 Bratislava

  • Člen odborného tímu v projekte "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" v pozíciách: školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, asistent učiteľa

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
    1. 9. 2020
   • Požiadavky:
    V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 15.1.2020.

    Predpokladaný termín ukončenia osadenia pracovného miesta: 27.8.2020

    Kontakt na zasielanie žiadostí o prijatie:
    partelova@sibirska.sk
    sibirska@sibirska.sk
    0903505099

    Názov a adresa zamestnávateľa:
    Základná škola s materskou školou
    Sibírska 39
    831 02 Bratislava
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: Mgr. Milena Partelová partelova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje