• Voľné miesta na našej škole

  •  

    

  • vychovávateľ/vychovávateľka pre ŠKD základnú školu

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
    1. 9. 2020
   • Požiadavky:
    V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 15.1.2020

    Predpokladaný termín ukončenia osadenia pracovného miesta: 27.8.2020

    Kontakt na zasielanie žiadostí o prijatie:
    partelova@sibirska.sk
    sibirska@sibirska.sk
    0903505099

    Názov a adresa zamestnávateľa:
    Základná škola s materskou školou
    Sibírska 39
    831 02 Bratislava

  • Člen odborného tímu v projekte "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" v pozíciách: školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, asistent učiteľa

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
    1. 9. 2020
   • Požiadavky:
    V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 15.1.2020.

    Predpokladaný termín ukončenia osadenia pracovného miesta: 27.8.2020

    Kontakt na zasielanie žiadostí o prijatie:
    partelova@sibirska.sk
    sibirska@sibirska.sk
    0903505099

    Názov a adresa zamestnávateľa:
    Základná škola s materskou školou
    Sibírska 39
    831 02 Bratislava