• Školský klub detí (ŠKD)

   • Platby za školský klub detí môžete realizovaj elektronicky prevedením z účtu. Môžete uhradiť platbu mesačne alebo viac mesiacov naraz v jednej platbe, a to: september až december, alebo január až jún. Kalendárne roky nesmú byť zmiešané kvôli účtovaniu.

    Mesačná platba: 38,- eur

    Pri platbe uveďte do poznámky meno a priezvisko DIEŤAŤA trieduktorú žiak navštevuje. 

    Variabilný symbol - každý mesiac má iný variabilný symbol:

    september 0902

    október 1002

    november 1102

    december 1202

    január 0102

    február 0202

    marec 0302

    apríl 0402

    máj 0502

    jún 0602

    Číslo účtu: SK29 5600 0000 0084 2375 0002

    Pre prihlásenie žiaka je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú si vypýtate u triednej učiteľky, alebo vychovávateľky alebo na vedení školy. 

    V prípade, že chcete dieťa v priebehu roka odhlásiť z ŠKD, je potrebné napísať žiadosť vopred (Ja, zákonný zástupca ..... odhlasujem svoje dieťa zo školského klubu detí od... do...) a doručiť ju do školy. Žiadosť nadobúda platnosť od najbližšieho nasledujúceho mesiaca od schválenia riaditeľom školy. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02 83102 Bratislava Slovakia
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk +421 910 155 590
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: Mgr. Zuzana Zúborová zuborova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • Školská jedáleň: jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje