• Školský obvod

    •  Školský obvod tvorí územie vymedzené príslušnými ulicami a orientačnými číslami bytových domov. 

      cid:image001.jpg@01D5F2D4.2BACEF80

      Určenie školských obvodov ZŠ: https://www.banm.sk/skolsky-obvod/