• Školský klub detí (ŠKD)

  • Platby za školský klub detí môžete realizovaj elektronicky prevedením z účtu. Môžete uhradiť platbu mesačne alebo viac mesiacov naraz v jednej platbe, a to: september až december, alebo január až jún. Kalendárne roky nesmú byť zmiešané kvôli účtovaniu.

   Mesačná platba: 38,- eur

   Pri platbe uveďte do poznámky meno a priezvisko DIEŤAŤA a triedu, ktorú žiak navštevuje. 

   Variabilný symbol - každý mesiac má iný variabilný symbol:

   september 0902

   október 1002

   november 1102

   december 1202

   január 0102

   február 0202

   marec 0302

   apríl 0402

   máj 0502

   jún 0602

   Číslo účtu: SK29 5600 0000 0084 2375 0002

   Pre prihlásenie žiaka je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú si vypýtate u triednej učiteľky, alebo vychovávateľky alebo na vedení školy. 

   V prípade, že chcete dieťa v priebehu roka odhlásiť z ŠKD, je potrebné napísať žiadosť (Ja, zákonný zástupca ..... odhlasujem svoje dieťa zo školského klubu detí od... do...) a doručiť žiadosť do školy. 

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02 83102 Bratislava Slovakia
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk +421 910 155 590
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: Mgr. Zuzana Zúborová zuborova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • Školská jedáleň: jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje