• Zloženie Rady školy

   • Členovia Rady školy od 21.02.2019:

    1. Zástupcovia rodičov ZŠ a MŠ:

    • A. Š. – zástupca rodičov za ZŠ
    • R. T . - zástupca rodičov za ZŠ
    • K. S. - zástupca rodičov za ZŠ
    • V. P. B. - zástupca rodičov za MŠ

    2. Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

    • zástupca pedagogických zamestnancov za ZŠ - Predseda Rady školy

    • E. B. - zástupca pedagogických zamestnancov za MŠ

    3. Zástupca nepedagogických zamestnancov:

    • Šofrancová Lenka

    4. Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:
    • Mikuš Vladimír
    • Galamboš Pavol
    • Troiak Pavol
    • Lovich Martin

    Štatút rady školy