• Zloženie Rady školy

   • Členovia Rady školy od 21.02.2019:

    1. Zástupcovia rodičov ZŠ a MŠ:

    • A. Š. – zástupca rodičov za ZŠ
    • R. T . - zástupca rodičov za ZŠ
    • K. S. - zástupca rodičov za ZŠ
    • V. P. B. - zástupca rodičov za MŠ

    2. Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

    • zástupca pedagogických zamestnancov za ZŠ - Predseda Rady školy

    • E. B. - zástupca pedagogických zamestnancov za MŠ

    3. Zástupca nepedagogických zamestnancov:

    • Šofrancová Lenka

    4. Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:
    • Mikuš Vladimír
    • Galamboš Pavol
    • Troiak Pavol
    • Lovich Martin

    Štatút rady školy

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: Mgr. Milena Partelová partelova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje