• Prevádzka materskej školy

    • od 7.00 hod. do 17.00 hod.
     • VŠEOBECNÉ POKYNY

      VŠEOBECNÉ POKYNY

      Zákonný zástupca privádza dieťa spravidla do materskej školy do 8:00 hod. Iný čas príchodu  rodič oznámi do materskej školy. Budova MŠ sa uzamyká o 8,10 hod.

      Zákonný zástupca si môže prevziať dieťa od pani učiteľky v čase pred odpočinkom od 12:00 hod. do 12:30 hod. a popoludní od 15:00 hod. do 17:00 hod.

      Na prevzatie dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj inú osobu.

      Odhlásiť dieťa z pobytu v materskej škole na jeden deň resp. niekoľko dní, môže zákonný zástupca telefonicky na tel. č. EP materskej školy, ktorú navštevuje,  ráno do 8.00 hod., alebo osobne deň vopred u pani učiteľky v MŠ, SMS, alebo písomne do zošita odhlasovania detí, ktorý je umiestnený v šatni deň vopred (EP Šuňavcova). Po 8:00 hod. sa nahlasuje počet stravníkov do školskej jedálne.

      V čase letných prázdnin bude prevádzka materskej školy obmedzená. Informácie o prevádzke a možnostiach umiestnenia dieťaťa počas tohto obdobia budú zverejnené minimálne dva mesiace vopred.

      V čase ostatných školských prázdnin je prevádzka zabezpečená podľa počtu detí a spravidla prerušená v čase vianočných prázdnin.

      Zo strany personálu je prevádzka dvojzmenná, t.j. v triede ju zabezpečujú dve pani učiteľky.

    • od 2. 9. 2017
     • MŠ LEGERSKÉHO

      od 6.45 hod. do 17.00 hod.

    • od 2. 9. 2017
     • MŠ PIONIERSKA

      od 7.00 hod. do 17.00 hod. 

    • od 2. 9. 2017
     • MŠ ŠUŇAVCOVÁ

      od 6.45 hod. do 17.00 hod.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • 31785221
   • 2021361199
   • drgan@sibirska.sk
   • drgan@sibirska.sk
 • Fotogaléria

  • Deň detí na našej škole (1. júna 2018)
  • Exkurzia Carnuntum
  • Abeland I.B
  • Okresné kolo vo vybíjanej
  • Deň otvorených dverí v II.C
  • Učenie v maskách v II.C
  • Škola ide na Slovan
  • Tvorivé dieľne I.A
  • Mikuláš v I.A a I.B
  • Lyžiarsky kurz - Malinô Brdo - 29.01. - 02.02.2018