• Zloženie Rady školy

  • Členovia Rady školy od 02.02.2016:

   1. Zástupcovia rodičov ZŠ a MŠ:

   • Šušoliak Andrej – zástupca rodičov za ZŠ
   • Tóthová Renáta - zástupca rodičov za ZŠ
   • Sáraszová Katarína - zástupca rodičov za ZŠ
   • Poliaková Katarína - zástupca rodičov za MŠ

   2. Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

   • Drgáň Michal - zástupca pedagogických zamestnancov za ZŠ - Predseda Rady školy

   • Slobodníková Zuzana - zástupca pedagogických zamestnancov za MŠ

   3. Zástupca nepedagogických zamestnancov:

   • Šofrancová Lenka

   4. Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:
   • Dúbravický Jozef
   • Galamboš Pavol
   • Rattajová Zuzana
   • Vítková Andrea

  • Kontakt

  • Správca: Mgr. Michal Drgáň

   Kontakt: radaskoly@sibirska.sk

   Autor správy (žiadosti, podnetu,...) môže požiadať o zachovanie svojej anonymity

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • 31785221
   • 2021361199
   • drgan@sibirska.sk
   • drgan@sibirska.sk
 • Fotogaléria

  • Deň detí na našej škole (1. júna 2018)
  • Exkurzia Carnuntum
  • Abeland I.B
  • Okresné kolo vo vybíjanej
  • Deň otvorených dverí v II.C
  • Učenie v maskách v II.C
  • Škola ide na Slovan
  • Tvorivé dieľne I.A
  • Mikuláš v I.A a I.B
  • Lyžiarsky kurz - Malinô Brdo - 29.01. - 02.02.2018