• Aktivity a krúžky

   •  Zdravý životný štýl

    ·       zdravý fyzický a psychický vývin

    ·       zdravé potraviny

    ·       pohyb ako základ zdravia

     

    Environmentálna výchova

    ·        zvieratká na návšteve v materskej škole – lesné, vodné, poľné, hmyz, poníky vrátane vozenia sa detí

    ·       zber triedeného odpadu ako vstupenka do ZOO

    ·       Deň Zeme

    ·       Motýlia záhrada - experiment premeny húsenice na motýľa

      

    Cudzie jazyky

    ·       krúžok anglického jazyka - podľa počtu prihlásených detí realizuje lektor jazykovej školy za prezentovaných podmienok (čas, trvanie, prihlásenie dieťaťa, poplatok)   

    ·       krúžok nemeckého jazyka     (projekt Big Sk  - AT)                    

     

     

    Výlety a exkurzie

    ·       čokoládovňa

    ·       farma

    ·       dominanty Bratislavy

    ·       podľa aktuálnej ponuky

     

    Pohybové aktivity

    ·       tanečný krúžok Hip – Hop - podľa počtu prihlásených detí,  vedie  trénerka z CVČ, za poplatok

    ·       futbal -  podľa počtu prihlásených detí , vedie tréner z CVČ, za poplatok

    ·       športové dni

    ·       plavecký výcvik - podľa záujmu rodičov, za poplatok

    ·       korčuľovanie - podľa záujmu rodičov, za poplatok

    ·       detská olympiáda

      

    Literárno – umelecké a spoločenské aktivity

    ·       výtvarné súťaže a výstavy

    ·         výtvarný krúžok podľa počtu prihlásených detí vedie učiteľka súkromnej Základnej umeleckej školy Výtvarný ateliér Ladon     

    ·       tekvičková slávnosť

    ·       návšteva Mikuláša

    ·       stretnutie pri stromčeku

    ·       fašiangový karneval

    ·       Deň matiek

    ·       Deň detí

    ·       rozprávkový karneval

    ·       rozlúčka s predškolákmi

    ·       divadelné, hudobné, kúzelnícke a žonglérske predstavenia v materskej škole

    ·       návšteva Mestskej knižnice