• Aktivity a krúžky

   • Pohyb a telesná zdatnosť:

    ·       športové podujatia

    ·       turistika

    ·       dopravná výchova na dopravnom ihrisku

     

    Umenie a kultúra:

    ·       výchovné koncerty

    ·       bábkové divadlá

    ·       detské diskotéky

    ·       karneval

    ·       kúzelnícke predstavenia

    ·       májová slávnosť

    ·       Mikuláš

    ·       návšteva knižnice

     

    Zážitkové účenie:

    ·       vozenie sa na poníkoch

    ·       kontaktné zvieratá v MŠ (lesné, poľné a vodné)

    ·       sokoliarske vystúpenie

    ·       návšteva Zoo

    ·       policajné zložky v MŠ

    ·       stretnutie so záchranárom (poskytnutie 1. pomoci)

    ·       poľovníci v MŠ

    ·       výlety na Kolibu, Železnú studničku, Partizánku lúku

     

    Spoločné aktivity s rodičmi:

    ·       vianočná besiedka

    ·       tvorivé dielne

    ·       besiedka ku Dňu matiek

    ·       slávnostná rozlúčka s predškolákmi

    ·       otvorená hodina pre rodičov predškolákov

     

    Krúžkové činnosti:

    ·       Pohybová škola Hopík, OZ Moving Stars (tanečný krúžok, gymnastický krúžok, pohybová príprava)

    ·       futbalový krúžok (zabezpečuje CVČ)

    ·       výučba anglického jazyka

    ·       výučba nemeckého jazyka

    ·       kurz korčuľovania

    ·       kurz plávania