• OBČIANSKE ZDRUŽENIE AMÁLKA pri materskej škole

    

   Informácie  o OZ:


    Občianske  združenie Amálka pri materskej škole Šuňavcova 13, Bratislava

   /ďalej len„OZ“/ je v súlade zo zákonom č. 83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov dobrovoľným združením rodičov a priateľov materskej školy, záujemcov o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole.

   Cieľom občianskeho združenia Amálka je podpora činnosti MŠ Šuňavcova.

   Medzi hlavné piliere podpory patrí finančná podpora a podpora dobrovoľníckou prácou.

   Finančná podpora

   Čo podporujeme?

   §  Nákup hygienických potrieb (mydlo, toaletný papier);

   §  nákup kreatívneho materiálu, hračiek, knižiek a ďalšieho materiálu na  činnosť;

   §  organizáciu aktivít v škôlke (výlety, vystúpenia, divadielka...);

   §  investície do okolia škôlky v roku 2018 sme realizovali revitalizáciu ihriska v celkovej hodnote 8000€

   §  investície do vybavenia škôlky v roku 2018 sme vymenili vybavenie jedálne (nové stoly a stoličky).

   Dobrovoľnícka práca

   Druhým pilierom našej podpory pre MŠ Šuňavcova je dobrovoľnícka práca.

   §  Administratívna práca najmä správnej rady OZ, ktorá zahŕňa organizáciu brigád, prípravu a organizáciu vystúpení, zákonná administratíva ohľadne OZ, registrácia na 2%, účtovníctvo ai.;

   §  hrubá práca tu patrí veľká vďaka všetkým členom, ktorí sa zúčastňujú brigád. Brigády sa bežne organizujú cca raz ročne a ich náplňou je údržba dvora, upratovanie škôlky a podobne. V roku 2018 sa pomocou dobrovoľných brigád riešila revitalizácia ihriska.

   Zdroje financovania OZ

   §  Financie od štátu (sem patrí príjem z podielu zo zaplatenej dane);

   §  financie od darcov a z grantových schém;

   §  dobrovoľné príspevky vo výške 50€ na polrok, ktoré platia rodičia detí ktoré navštevujú MŠ Šuňavcova.

    

   Keďže peňazí nikdy nie je dosť a my by sme radi našim deťom dopriali nové hračky a iné potreby, využívame aj možnosť darovanie 2% z daní. Budeme radi, ak nám prispejete.

    

   OBČIANSKE  ZDRUŽENIE AMÁLKA
   Sídlo: Bratislava, 831 02, Materská škola Šuňavcova č. 13
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 31809499
   Právna forma: Občianske združenie     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: Mgr. Milena Partelová partelova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje