•  Občianske združenie pri materskej škole Legerského

    

   Občianske združenie „Zelená deťom“ vzniklo 9.januára 2004 pri Materskej škole Legerského 18, Bratislava.

   Jeho členmi sú spravidla rodičia detí navštevujúcich túto materskú školu.

    

    

   Cieľom činnosti združenia je:

    

   Finančne ohodnotiť realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľov nad rámec programu výchovy a vzdelávania; za oboznamovanie detí s cudzím jazykom, za vedenie záujmových krúžkov
   Podporovať ďalšie vzdelávanie a odborný rast pedagógov
   Podporovať riadny chod a prevádzku materskej školy
   Podporovať výchovno-vzdelávací proces a jeho kultúrne, športové a vzdelávacie aktivity

    

   Majetok združenia tvoria:

     

   - príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia
   - získanie grantov a finančnej podpory
   - prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia
   - hmotný majetok združenia
   - dary sponzorov
   - dotácie štátnej správy
   - členské príspevky

    

   V tomto školskom roku bola výška členského príspevku dohodnutá rodičmi na rodičovskom združení na 100,-Eur. na celý školský rok.

     

    

   Výsledky spolupráce občianskeho združenia s materskou školou:

    

    

   Vypracovaním projektov „Bezpečne v živote i v hre“ a „Tvoríme v detstve pre lepšiu budúcnosť“ a ďalšie sme získali finančnú dotáciu na zriadenie dopravného ihriska s dopravnými značkami, kolobežkami, trojkolkami a bicyklami. Školský dvor bol obohatený o preliezku s vežou, šmýkalkou a hojdačkami, o lanovú preliezku, o nový drevený altánok. Vytvorili sme parkovaciu a odstavnú plochu pre detské dopravné prostriedky, podarilo sa nám získať finančné prostriedky na vybudovanie vyvýšených záhonov pre každú triedu, kde si deti vyskúšajú pestovanie zeleniny a byliniek. Posledným úspešným projektom bolo získanie nových hudobných nástrojov pred deti materskej školy.

    

   Z 2% dane z príjmov boli kúpené: kolotoč, CD -prehrávače, učebné pomôcky, stoly, stoličky, šatňové skrinky, vešiakové skrinky v umývarkách, edukačné hračky a iné predmety, ktoré skultúrnili interiér a exteriér materskej školy.

    

    

   Vážení rodičia a všetci, ktorí podporujete občianske združenie „Zelená deťom“ tým, že darujete 2% dane zo svojho príjmu!

    

    

   Ďakujeme Vám za podporu v mene zamestnancov a najmä v mene detí a prosíme Vás, aby ste aj tento rok poukázali 2% dane na zlepšenie podmienok v našej materskej škole.

    

    

   Potrebné údaje:

    

    

   Sídlo : Legerského 18, 831 02 Bratislava 3
   Právna forma : Občianske združenie
   Identifikačné č. : 318 158 47

   Obchodné meno : Občianske združenie Zelená deťom

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: Mgr. Milena Partelová partelova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje