• Školský psychológ 

     

    Mgr. Ľubica Jančaťová

    Kontakt: jancatova@sibirska.sk

    Konzultačné hodiny: termín je potrebné si vopred dohodnúť na uvedenej e-mailovej adrese alebo prostredníctvom Edupage.

     

    Náplň práce:

    • orientačná psychologická diagnostika so zreteľom na proces výchovy a vzdelávania,
    • individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie  v procese  výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom,  inkluzívnemu tímu školy, pedagogickým zamestnancom základných škôl vo svojej územnej pôsobnosti,
    • odborná psychologická starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
    • individuálna a skupinová psychologická starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,
    • spolupodieľanie sa na preventívnych aktivitách,
    • aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami CPPPaP BA III.

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: Mgr. Milena Partelová partelova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje