•    Školská špeciálna pedagogička 


    Mgr. Anna Jeleňová

    Kontakt: jelenova@sibirska.sk

    Konzultačné hodiny: termín je potrebné si vopred dohodnúť na uvedenej e-mailovej adrese alebo prostredníctvom Edupage

     

    Náplň práce:

    • príprava integrácie žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami do bežnej triedy,
    • kompletizácia podkladov k integrácii žiaka,
    • spolupráca s poradenskými zariadeniami,
    • zabezpečenie vyučovania žiakov so špeciálnymi potrebami podľa učebného plánu a učebných osnov s úpravami, ktoré povoľujú platné právne školské predpisy,
    • spolupráca s rodinou, zabezpečenie efektívnej spolupráce školy a rodiny.

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: Mgr. Milena Partelová partelova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje