• Zápisnice zo zasadnutí Rodičovskej rady

    • Rok 2019

     Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady Občianského združenia pri ZŠ s MŠ Sibírska 39

     27. mája 2019 

     25. marca 2019 

     21. januára 2019 

     Rok 2018

     Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady Občianského združenia pri ZŠ s MŠ Sibírska 39

     22. januára 2018 

     Rok 2017

     Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady Občianského združenia pri ZŠ s MŠ Sibírska 39

     13. novembra 2017 

     19. septembra 2017

     11. mája 2017

     27. februára 2017

     26. januára 2017

     11. januára 2017

     Rok 2016

     Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady Občianského združenia pri ZŠ s MŠ Sibírska 39

     30. novembra 2016

     3. novembra 2016

     4. októbra 2016

     20. septembra 2016

     17. mája 2016

     16. marca 2016

     Rok 2015

     Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady Občianského združenia pri ZŠ s MŠ Sibírska 39

     2. decembra 2015